The Team

Ioanna Sitaridou

Baş Araştırmacı

Dr Ioanna Sitaridou is University Reader in Spanish and Historical Linguistics at the Cambridge Üniversitesi Latin Kökenli Diller ve Edebiyatı Bölümü’nde Yardımcı Doçent ve Modern ve Ortaçağ Dilleri ve Dilbilim Çalışmaları’na bağlı akademi üyesi ve idarecidir.Cambridge’deki görevinden önce, Hamburg Üniversitesi’ndeki Çokdillilik Araştırma Merkezi’nde Prof. Dr. h.c. Jürgen M. Meisel danışmanlığında doktora sonrası araştırmacı olarak, Eski Latin Kökenli Dillerde sözdizimini, Eski Fransızcada öznelerin yetkilenmesini ve Fransızcanın tarihinde gizli öznenin Germen dilleriyle etkileşimi nedeniyle yok olmasını araştırmıştır (2002-2005). Prof. Dr. Dr. h.c. Jürgen M. Meisel, at the Research Centre on Multilingualism at the University of Hamburg investigating word order in Old Romance, the licensing of subjects in Old French and the loss of null subjects in the history of French due to contact with Germanic (2002-2005).

Doktorasını 2002’de Manchester Üniversitesi’nde "Latin Kökenli Diller alanında tamamlamıştır". Doktora tezinin başlığı Latin Kökenli Dillerde Mastar Ekinin Yalın Öznelerle Olan Eşzamanlılığı ve Artzamanlılığı”dır ve tez danışmanlığını Prof. Nigel Vincent üstlenmiştir. Prof. Nigel VincentAyrıca University College London’da yüksek lisans (1998) ve bir kısmını Lizbon Üniversitesi’nde (1997) Portekizce ve Latin Kökenli Diller Dilbilimi çalışarak geçirdiği lisans eğitimini de Selanik Aristoteles Üniversitesi’nin (1997) Fransız Filolojisi Bölümü’nde tamamlamıştır. Temel araştırma alanı, Latin Kökenli Dillerde ve Pontus ve Kıbrıs Rumcası gibi başlıca Yunanca varyantlarında eşzamanlı-artzamanlı sözdizimidir.

Araştırma yaptığı konular sözdizimsel değişim ve dil edinimi arasındaki ilişki, diller arası etkileşim ve mikro-varyasyondur. Makaleleri Diachronica (2), Lingua (2), Natural Language and Linguistic Theory, Folia Linguistica gibi bircok dergide yayımlanmıştır. Diachronica (2), Lingua (2), Natural Language and Linguistic TheoryFolia Linguistica, among others.

Proje Ortakları

Peter Mackridge

Proje Ortağı

Greek Language (Yunan Dili, 1985), Dionysios Solomos (1989) ve Language and National Identity in Greece: 1766-1976 (Yunanistan’da Dil ve Ulusal Kimlik: 1766-1976, 2009) kitaplarını yazmıştır. Greek: A Comprehensive Grammar of the Modern Language (Yunanca: Modern Dilin Kapsamlı Dilbilgisi, 1997) ve Greek: An Essential Grammar of the Modern Language (Yunanca: Modern Dilin Temel Dilbilgisi, 2004) kitaplarının ortak yazarlarındandır. Bu beş kitap Yunancada da yayımlanmıştır. (1985), Ourselves and Others: the Development of a Greek Macedonian Cultural Identity since 1912 (Biz ve Ötekiler: 1912’den İtibaren Yunan Makedon Kimliğinin Gelişimi, 1997) ve Contemporary Greek Fiction in a United Europe: From Local History to the Global Individual (Avrupa’da Çağdaş Yunan Romanı: Yerel Tarihten Küresel Bireye, 2004) kitaplarının editörlüğünü Eleni Yannakakis ile birlikte yapmıştır. Yunan şairler üzerine yazdığı Yunanca denemeler Εκμαγεία της ποίησης ismiyle 2008’de yayımlanmıştır. Language and National Identity in Greece, 1766-1976(2009). He is co-author of Greek: A Comprehensive Grammar of the Modern Language (1982 ve1988) romanlarının Yunanca baskılarının ve Dionysios Solomos’un The Free Besieged and Other Poems (Özgür Kuşatma ve Diğer Şiirler, 2000) kitabının hem Yunanca baskısının hem de İngilizce çevirisinin editörlüğünü üstlenmiştir. İngilizce ve Yunanca olmak üzere yaklaşık 100 adet akademik makale ve kitap bölümü yazmıştır. Kosmas Politis’in (1982 ve1988) romanlarının Yunanca baskılarının ve Dionysios Solomos’un The Free Besieged and Other Poems (Özgür Kuşatma ve Diğer Şiirler, 2000) kitabının hem Yunanca baskısının hem de İngilizce çevirisinin editörlüğünü üstlenmiştir. Kosmas Politis’in Ourselves and Others: the Development of a Greek Macedonian Cultural Identity since 1912 (1982 ve1988) romanlarının Yunanca baskılarının ve Dionysios Solomos’un The Free Besieged and Other Poems (Özgür Kuşatma ve Diğer Şiirler, 2000) kitabının hem Yunanca baskısının hem de İngilizce çevirisinin editörlüğünü üstlenmiştir. Contemporary Greek Fiction in a United Europe: From Local History to the Global Individual (2004).

A collection of his essays in Greek on Greek poets entitled Εκμαγεία της ποίησηςappeared in 2008, and he has published almost 100 academic articles and book chapters in English and Greek. He has edited Greek editions of novels by Kosmas Politis (1982 and 1988) and edited both the Greek text and the English translations of The Free Besieged and Other Poems by Dionysios Solomos (2000).

Nicolaos Neocleous

Doktora Öğrencisi ve Yazar

Nicolaos Neocleous, lisans eğitimini Atina Üniversitesi Yunan Filolojisi Bölümü’nde, modern ve çağdaş tarih alanındaki yüksek lisans eğitimini Panteion Üniversitesi’nde (Yunanistan) ve dilbilim alanındaki (ikinci) yüksek lisans eğitimini ise Atina Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Halen Cambridge Üniversitesi’nde Dr. Ioanna Sitaridou danışmanlığında teorik ve uygulamalı dilbilim alanında doktora öğrencisidir. Doktora araştırmasının amacı, Romeyka’daki başlılığı etkileyen gelişimlerin artzamanlı bir açıklamasını sunmaktır.-fronting.

Stavroula Tsiplakou

Proje Ortağı ve Ortak Yazar

Dr. Stavroula Tsiplakou, lisans eğitimini Atina Üniversitesi Yunan Filolojisi Bölümü’nde, dilbilim yüksek lisansını Cambridge Üniversitesi’nde ve dilbilim doktorasını Londra Üniversitesi’ne bağlı School of Oriental and African Studies’te (SOAS) tamamlamıştır. 2010’da Kıbrıs Open University’de yardımcı doçent olarak çalışmaya başlamadan önce İngiltere’deki Hull Üniversitesi’nde (1995-1998), Simon Fraser Üniversitesi’nde (1998-2001) ve Kıbrıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde (2001-2009) dersler vermiştir. Şu anki çalışmaları sözdizimi, dil edinimi, edimbilim, dil varyasyonu ve çiftlehçeliliktir. Kıbrıs ve Yunanistan’da Dil Sanatları Ulusal Müfredatı’nın ortak yazarıdır. Romeyka projesinde sosyodilbilim ve dil tutumları üzerine çalışmaktadır.

Erol Sağlam

Proje Ortağı ve Ortak Yazar

Halen Stockholm Üniversitesi'nde postdoc yapmakta olan Erol Sağlam sosyal antropologdur. Doktorasını 2017 itibariyle Birkbeck, University of London'da tamamlamış Romeyka konuşan köylerde antropolojik bir çalışma yapmıştır.

Dr Sağlam'ın akademik çalışmaları dindarlığın günlük yaşamda aldığı formları, heteronormativitenin sıradan aktivite ve diskurlarla nasıl yeniden üretildiği, Türkiye'de kamusal alanın farklı sosyokültürel dinamikleri nasıl düzenlediği gibi konuları ele almaktadır. Başlıca ilgi alanları toplumsal cinsiyet ve erkeklikler, toplumsal hafıza, bürokrasi ve öznelliklerdir.

Önceki Ortaklar

Stergios Chatzikyriakidis

Araştırma Asistanı ve Ortak Yazar

Dr. Stergios Chatzikyriakidis, lisans eğitimini Atina Üniversitesi Yunan Filolojisi Bölümü’nde, bilgisayarlı dilbilim yüksek lisansını ve dilbilim doktorasını King’s College London’da tamamlamıştır. Halen Royal Holloway Üniversitesi’nde Prof. Zhaohui Luo danışmanlığında doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmaktadır. Çalışmaları, Modern Tip Kuramının doğal dil semantiğindeki temsiliyeti ve bunun Coq yada Plastic gibi interaktif kanıt yardımcılarına uygulanmasıdır. Ayrıca Kıbrıs Open University’de öğretim üyesidir.

Royal Holloway’de çalışmadan önce, çözümleme-merkezli Dinamik Sözdizimi teorik çerçevesini kullanarak Güney İtalya, Kıbrıs ve Pontus gibi Modern Yunancanın bir takım lehçelerinde zayıf nesne zamirlerinin sözdizimi üzerine kapsamlı bir araştırma yapmıştır. Pontus Rumcasının parçacık sisteminin farklı özelliklerine duyduğu ilgi, Romeyka’nın parçacık sistemi üzerine özel bir ilgiye evrilmiştir ve bu ilgi zamanla Romeyka sözdisiminin genelini kapsamıştır. Romeyka ile ilgili mevcut araştırması Romeyka’nın parçacık sisteminde bulunan şahıs sınırlamalarının incelenmesi ve bu bulguların Pontus Rumcasından eşdeğer verilerle karşılaştırılması üzerinedir.   

Adam Gibbins

Araştırma Asistanı

Adam Gibbins, Cambridge Üniversitesi’ne bağlı Queens’ College’ın Dilbilim Bölümü’nden Haziran 2013’te mezun olmuştur. Dersleri dışında iki yılını modern Yunancayı öğrenmeye adayan Gibbins, Dr. Ioanna Sitaridou danışmanlığında hazırladığı Yunancada olumsuzluk ve kiplemenin artzamanlılığı konusundaki lisans tezinde olduğu gibi ciddi biçimde Yunan dilinin dilbilimine odaklanmıştır. Gibbins, Queens’ College’daki Yunanca dilbilimi ile ilgili birçok çalıştayın organizasyonunda rol almıştır ve Dr. Sitaridou ile olan yakın işbirliğine araştırma görevlisi olarak devam etmektedir.

Laurentia Schreiber

Yüksek Lisans Öğrencisi

Laurentia Schreiber, lisans eğitimini Freie Universitat Berlin Alman ve Hollanda Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde ve yüksek lisans eyitimini aynı üniversitesinin dilbilim alanında tamamlamıştır. Yüksek lisans tezini Dr. Ioanna Sitaridou ortak danışmanlığında Romeyka'nın sosyodilbilimi konusunda hazırladı.  

Helen Whimpanny

Araştırma Asistanı

Helen Whimpanny, Cambridge Üniversitesi’ne bağlı Newnham College’ın İspanyolca ve Portekizce Bölümü’nden Haziran 2012’de mezun olduktan sonra, araştırma asistanı olarak Ioanna Sitaridou ile birlikte çalışmaya başlamıştır. İlgi alanları, Latin Kökenli Dillerde sözdizimi ve özellikle lisans tezinde çalıştığı İber-Roman varyantlarındaki parçacık tırmanışı ve gizli özne parametresidir. Lisans öğrencisiyken, 1 Nisan 2012’de Queens’ College’da düzenlenen “Romeyka ve Anadolu Yunancası” adlı ikinci çalıştayın asistanlığını üstlenmiştir. 

You do not have permission to copy images on this page

©Sitaridou 2008-2019